Project- en programmamanagement

Mist u een helikopterview in uw projecten? Ligt de nadruk slechts op één discipline; de discipline van de projectmanager? 

BreMaCon levert PRINCE2 gecertificeerde project- en programmamanagers die wél deze helikopterview hebben. Door de combinatie van juridische en bedrijfskundige kennis gekoppeld aan ruime ICT ervaring zal uw project een succes worden!

Samen met u definiëren we de projectdoelen en stellen wij de weg vast waarlangs deze het best bereikt kunnen worden. Vervolgens werken wij samen met u om deze doelstellingen binnen de gestelde termijn te bereiken.